Крупный рогатый скот

Діагностика респіраторних захворювань: Мікробіологічні дослідження
Арт. Название показателя Материал для исследования Продолжи-тельность (раб. дней) Цена, грн
БЛС09002 NEW! Пакет "Респіраторні інфекції". Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з респіраторного тракту: виявлення патогенних/умовно патогенних мікроорганізмів з ідентифікацією методом MALDI-TOF MS. Біологічний матеріал в стерильних ємкостях, охолоджений: мигдалики, уражені ділянки легень, трахея, бронхи, мазки (мигдалини, носова порожнина), лімфатичні вузли (4-5 зразків від 1 тварини). 2-4 р. д. 2532
ПАТ09001 Виділення Pasteurella multocida (Геморагічна септицемія). Антибіотикограма Біологічний матеріал, асептично відібраний, в окремих стерильних контейнерах: селезінка, кістковий мозок. 2-4 р. д. 1500
ПАТ09002 Виділення Staphylococcus aureus (ID: MALDI-TOF MS) Патологічний/біологічний матеріал, мазок (1 зразок). 4-5 р. д. 489
ПАТ09003 Виділення Streptococcus spp. (в.т.ч. Streptococcus suis) (ID: MALDI-TOF MS) 3-4 р. д. 576
Діагностика захворювань ШКТ: Мікробіологічні дослідження
Арт. Название показателя Материал для исследования Продолжи-тельность (раб. дней) Цена, грн
ПАТ09004 Мікробіологічне дослідження забрудненого матеріалу (ІІІ категорія): ідентифікація мікроорганізмів методом MALDI-TOF MS Підстилочний матеріал, пил, фекалії, мазки з забруднених поверхонь шкіри, слизових оболонок. (Зразки ІІІ категорії). 2-4 р. д. 1960
ПАТ09005 Виділення Salmonella spp (згідно ISO 6579) (включає серотипізацію) Підстилочний матеріал, пил, фекалії, мазки. 4-5 р. д. 1104
ПАТ09006 NEW! Виділення Salmonella spp. (ISO 6579; ID: MALDI-TOF MS) (включає серотипізацію) 3-4 р. д. 1164
ПАТ09007 Виділення Salmonella spp. (ДСТУ 4769:2007) (включає серотипізацію) Патологічний/біологічний матеріал, мазок (1 зразок). 4-5 р. д. 1104
ПАТ09008 Виділення Clostridium spp. Патологічний/біологічний матеріал, мазок, сперма. 4-5 р. д. 750
ПАТ09009 Виділення Escherichia coli із серотипізацією. Примітка: визначення патогенних для ВРХ штамів. Патологічний/біологічний матеріал, мазок. 4-5 р. д. 750
Діагностика захворювань ШКТ: Молекулярно-діагностичні дослідження
Арт. Название показателя Материал для исследования Продолжи-тельность (раб. дней) Цена, грн
ПЛР09004 Ротавірус (Rotavirus) Зразки фекалій та тканини тонкої кішки. 2-3 р. д. 1520
ПЛР09005 Сальмонельоз (Salmonella spp) Фекалії, мазки з анального отвору, печінка, кишечник. 2-3 р. д. 1175
Діагностика захворювань репродуктивної системи: Мікробіологічні дослідження
Арт. Название показателя Материал для исследования Продолжи-тельность (раб. дней) Цена, грн
ПАТ09010 NEW! Мікробіологічне дослідження забрудненого матеріалу (ІІІ категорія): ідентифікація мікроорганізмів методом MALDI-TOF MS Мазки з слизових оболонок сечостатевих шляхів. (Зразки ІІІ категорії). 2-3 р. д. 1960
Діагностика захворювань репродуктивної системи: Молекулярно-діагностичні дослідження
Арт. Название показателя Материал для исследования Продолжи-тельность (раб. дней) Цена, грн
ПЛР09006 Абортивна панель ВРХ (Anaplasma phagocytophila, Bovine Herpes Virus type 4, Campylobacter fetus, Chlamydophila spp, Coxiella burnetii, Leptospira pathogenes, Listeria monocytogenes, Salmonella spp.) Плацентарні, вагінальні та цервікальні змиви. Тканини та органи (наприклад, легені, зразки сліпої кишки), сперма, фекалії. 2-3 р. д. 4502
ПЛР09007 Бруцельоз (Brucella spp.) Плацента, амніотична рідина (навколоплідні води), абортивний матеріал, сперма, кров від тварин з абортами, лімфатичні вузли, вміст гігром на шкірі. 2-3 р. д. 1828
ПЛР09008 Хламідіоз (Chlamydophila spp.) Цервікальний зішкріб, навколоплідна рідина, тканина плоду, плацента, плацентарний зішкріб, вагінальний зішкріб. 2-3 р. д. 1903
ПЛР09009 Лептоспіроз (Leptospira, pathogenic) Змиви, зішкріби назальні, вагінальні, ректальні. Тканини та органи (наприклад, легені, печінка, нирки, мозок) 2-3 р. д. 1828
Мастити
Арт. Название показателя Материал для исследования Продолжи-тельность (раб. дней) Цена, грн
СМД09001 Підрахунок кількості соматичних клітин Молоко. 1-2 р. д. 200
Мастити: Мікробіологічні дослідження
Арт. Название показателя Материал для исследования Продолжи-тельность (раб. дней) Цена, грн
ПАТ09011 NEW! Пакет "Діагностика маститів. Антибіотикограма" Мікробіологічне дослідження молока на предмет виявлення збудників маститів, з ідентифікацією методом MALDI-TOF MS (ентеробактерії, стафілококи, стрептококи, клостридії, Candida, Serratia та ін.). 5-10 мл молока асептично відбирають в стерильні пробірки не торкаючсь краю пробірки. Попередньо верхівки сосків вимені і руки знезаражують. (1-4 зразки з кожної чверті вимені від 1 тварини). 2-3 р. д. 1500
ПАТ09012 Мікробіологічне дослідження збірної проби молока (аероби, анаероби) з ідентифікацією методом MALDI TOF MS. (Мікрорганізми: ентеробактерії, стафілококи, стрептококи, ентерококи, клостридії та ін.) Асептично відібраний зразок молока в стерильних контейнерах. 2-3 р. д. 1050
Мастити: Молекулярно-діагностичні дослідження
Арт. Название показателя Материал для исследования Продолжи-тельность (раб. дней) Цена, грн
ПЛР09010 Мікоплазмоз (Mycoplasma bovis) Maзки: (назальні, трахеальні, з легень та вимені), уражені органи, молоко. 2-3 р. д. 1831
Інше: Мікробіологічні дослідження
Арт. Название показателя Материал для исследования Продолжи-тельность (раб. дней) Цена, грн
ПАТ09015 Пакет "Системні інфекції. Аероби, анаероби". Комплексне мікробіологічне дослідження стерильних локусів організму. (Мікрорганізми: ентеробактерії, стафілококи, стрептококи, ентерококи, клостридії та ін.) Біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах: легені, серце, паренхіматозні органи, трубчаста кістка. (4-6 зразків від 1 тварини) 2-3 р. д. 2370
ПАТ09016 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на стерильність (І категорія): ідентифікація аеробних та анаеробних мікроорганізмів методом MALDI-TOF MS Асептично відібраний зразок (І категорії): кров, сеча, суглобова рідина в стерильних контейнерах. 2-3 р. д. 950
ПАТ09017 Мікробіологічне дослідження помірно забрудненого біологічного матеріалу (ІІ категорія): ідентифікація мікроорганізмів методом MALDI-TOF MS Зразки ІІ категорії: орган, сперма, ексудат. 2-4 р. д. 1350
ПАТ09024 Виділення та ідентифікація Сampylobacter spp. (ID: MALDI-TOF MS) Біологічний матеріал, сперма, свіжі фекалії. 2-3 р. д. 850
ПАТ09025 Визначення ЗМЧ сперми самців сільськогосподарських тварин Сперма самців сільськогосподарських тварин. 2-3 р. д. 850
ПАТ09026 Визначення колі-титру (БГКП) 2-3 р. д. 218
ПАТ09018 Виділення Listeria spp. (ID: MALDI-TOF MS) Патологічний/біологічний матеріал, змиви з слизових оболонок. 4-5 р. д. 550
ПАТ09019 Виділення Pseudomonas aeruginosa Патологічний/біологічний матеріал, змиви з слизових оболонок, сперма. 4-5 р. д. 450
ПАТ09020 E.coli, типізація (аглютинація з полівалентною сироваткою для ВРХ) Тип біоматеріалу - виділена культура. 1-2 р. д. 200
ПАТ09021 Salmonella spp, серотипізація полівалентними та моновалентними сироватками (згідно схеми Кауфмана-Уайта) 1-2 р. д. 624
Біохімічні дослідження
Арт. Название показателя Материал для исследования Продолжи-тельность (раб. дней) Цена, грн
СМД09002 Загальний кальцій Сироватка крові. 2-3 р. д. 36
СМД09003 Неорганічний фосфор 2-3 р. д. 36
СМД09004 Калій 2-3 р. д. 41
СМД09005 Магній 2-3 р. д. 42
СМД09006 Загальний білок 2-3 р. д. 50
СМД09007 Сечовина 2-3 р. д. 50
СМД09008 Креатинін 2-3 р. д. 50
СМД09009 АСТ 2-3 р. д. 50
СМД09010 АЛТ 2-3 р. д. 50
СМД09011 ГГТП 2-3 р. д. 50
СМД09012 Загальний білірубін 2-3 р. д. 50
СМД09013 Визначення кількості імуноглобулінів Сироватка крові, молозиво. 2-3 р. д. 53.5
Діагностика респіраторних захворювань: Мікробіологічні дослідження
Діагностика захворювань ШКТ: Мікробіологічні дослідження
Діагностика захворювань ШКТ: Молекулярно-діагностичні дослідження
Діагностика захворювань репродуктивної системи: Молекулярно-діагностичні дослідження
Мастити
Мастити: Мікробіологічні дослідження
Мастити: Молекулярно-діагностичні дослідження
Інше: Мікробіологічні дослідження
Серологічні дослідження
Біохімічні дослідження

Цена, грн: 36

Продолжительность (раб. дней): 2-3 р. д.

Цена, грн: 36

Продолжительность (раб. дней): 2-3 р. д.

Цена, грн: 41

Продолжительность (раб. дней): 2-3 р. д.

Цена, грн: 42

Продолжительность (раб. дней): 2-3 р. д.

Цена, грн: 50

Продолжительность (раб. дней): 2-3 р. д.

Цена, грн: 50

Продолжительность (раб. дней): 2-3 р. д.

Цена, грн: 50

Продолжительность (раб. дней): 2-3 р. д.

Цена, грн: 50

Продолжительность (раб. дней): 2-3 р. д.

Цена, грн: 50

Продолжительность (раб. дней): 2-3 р. д.

Цена, грн: 50

Продолжительность (раб. дней): 2-3 р. д.

Цена, грн: 50

Продолжительность (раб. дней): 2-3 р. д.

Услуги по лабораторной диагностике


Долгосрочные партнерские отношения с клиентами — приоритет экспертного центра диагностики и лабораторного сопровождения «Биолайтс».

Уникальное для Украины оборудование, по вашему желанию перекрестное исследование образцов двумя разными тест-системами IDEXX и BioChek, возможность заказа разработки индивидуального решения по лабораторному сопровождению для вашего предприятия — отличия «BioLightS».

Оборудование


Оборудование центра диагностики и лабораторного сопровождения позволяет получить в Биолайтс комплекс исследований, выполнить который не может ни одна компания в Украине.

Проведение исследований с помощью оборудования Agilent Technologies
Лучшее оборудование Leica Biosystems для точных анализов
Qiagen — качественная работа с анализами
Оборудование для лабораторных исследований Waters — The Science of What's Possible
Лабораторные приборы Tecan — лучшее качество исследований
Точные анализы — бактериологический анализатор bioMerieux
Современное лабораторное оборудование Ankom

12253

исследовано образцов


Исследования на оборудовании мирового уровня — в Украине

Европейское качество исследований — в Украине

Полный спектр исследований для ветеринарных клиник и сельскохозяйственных компаний-производителей.

Лабораторное сопровождение животноводческих компаний

Проведение забора материалов для исследований, плановые проверки и смывы, расширенные консультации.

Исследования кормов и питьевой воды

Детальный анализ кормов и кормового сырья для животноводства и питьевой воды.

Biolights logo

80

методик внедрено


Методики валидированные по Европейским директивам

Присоединяйтесь к диагностике европейского уровня!

За три месяца услугами экспертного центра «Биолайтс» воспользовались 103 новых клиента. Обращайтесь, пожалуйста, и Вы!

Надежная независимая диагностика — к вашим услугам

Оборудование от мировых лидеров: Qiagen, Bruker (MALDI TOF), Leica, Waters (MS / MS), Agilent (GC).

8 современно оборудованных отделов лаборатории

Сектора исследований крови, химико-аналитических исследований, микологических исследований, ПЦР, микробиологических исследований, патологических исследований, гистологических исследований, физико-химических исследований.

Новости компании


Читать все новости

Сертификаты


Все сотрудники прошли обучение и сертификацию в соответствии с требованиями международных стандартов. Наши специалисты постоянно повышают квалификацию как в Украине, так и за рубежом.

Сертификат USAVA 2019 — Украинская ассоциация врачей ветеринарной медицины мелких животных
Аттестат по аккредитации — Экспертного центра диагностики и лабораторного сопровождения «BioLightS»
IDEXX 11-12 june 2019 Ольга Мартиненко
Сертификат LOHMANN LABORATORY SCHOOL 2019 — Ольга Мартыненко
Сертификат ALSI Agilent — Пальонко Роман Игоревич
Сертифікат ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Андрійчук Василина
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Коваль Катерина
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Микитюк Аліна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Тишківська Анна Михайлівна
Сертифікат GD Animal Health — Коваль Катерина
Сертифікат International Kylt PCR-Traning — Коваль Катерина
Сертифікат Phenomenex — Пальонко Роман
Сертифікат SocTrade — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат SocTrade — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат Союз Птахівників України — Андрійчук Василина Василівна
Сертифікат Союз Птахівників України — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат Союз Птахівників України — Тишківська Анна Михайлівна
Сертифікат НУБІП УЛЯБП АПК — Тишківська Наталія Василівна
Сертификат Fapas — Expert Center of Diagnostics and Laboratory Support «Biolights» LLC

Подпишитесь в соцсетях


Подпишитесь на экспертный центр Biolights, чтобы быть в курсе новостей отрасли и сразу узнавать о новых исследованиях и акционных предложениях.